Vodní zdroje a chráněná území – kde všude nemohu létat?

Před letem dronu máš povinnost zkontrolovat poměrně dost věcí. Nebudu teď řešit kontrolu dronu a místa vzletu (fyzická prohlídka na místě a aplikace DronView). Další podmínky jsou definovány ve veledůležitém dokumentu od Úřadu pro civilní letectví:

Opatření obecné povahy – Omezený prostor LKR10 UAS (odkaz vede přímo na stránky úřadu)

Většina věcí/definicí je jednoduchá na pochopení (létat do 120 m výšky atp.). Komplikace nastávají u bodu 2g Ochranná pásma.

 

Často se zapomíná na zákaz létání v CHKO (a jiných zvláště chráněných uzemích) a v okolí vodních zdrojů!!!


 

S definicí ochranných pásem nám pomůže výborný výkladový dokument od Řízení letového provozu:

Ochranná pásma – výkladový dokument ŘLP ČR, s. p. (odkaz vede přímo na stránky letejtezodpovedne.cz)

Dokument chybně uvádí, že aplikace DronView zobrazuje ochranná pásma vodních nádrží, hranice CHKO ani dalších malých maloplošných zvláště chráněných území. Tyto věci NEZOBRAZUJE. Ukazuje pouze národní parky.

 

Vodní zdroje

Co se týká vodních zdrojů, podle dokumentu si vykládám, že se nesmí létat v ochranném pásmu vodních nádrží (OPVN) 1. stupně

  • viz mapa na odkazu ve výkladovém dokumentu (odkaz),
  • vpravo nahoře klikni na Ochranná pásma vodní nádrží a pak klikni na vodní nádrž na mapě a ve spodní části obrazovky zkontroluj stupeň ochrany (1. stupeň = zákaz létu – obvykle je to jen zákaz letu přímo nad vodou).

 

CHKO, maloplošná zvláště chráněná území, národní parky